Archiefkelder in aanbouw

Archiefkelder in oktober 2014 gereed.

Naast het stadhuis wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van een nieuwe archiefruimte. Deze wordt gebouwd omdat de archiefstukken vooralsnog bewaard werden op wel zes verschillende locaties. En geen van deze locaties voldoen aan de huidige eisen van het Ministerie voor het opslaan van archiefstukken.

archiefruimte

Deze nieuwe archiefkelder wordt gerealiseerd naast het stadhuis onder de parkeervakken en de weg in Baudeloo. Bouwbedrijf van Driessche en de Koster heeft de werkzaamheden boven de grond inmiddels afgerond. Het betonwerk is gereed evenals het straatwerk. In het najaar wordt de beplanting aangebracht.

Momenteel staat er binnen in de archiefkelder een droger om het vocht uit de ruimte te halen. Na de vakantie wordt gestart met de afbouw. Dit houdt in het aanleggen van de luchtbehandelingskanalen, het aansluiten van de luchtbehandelingsapparatuur en de verdere mechanische- en elektrische installaties worden aangelegd. Naast deze werkzaamheden moet er binnenin nog bouwkundig diverse werkzaamheden worden verricht.

De verwachting is dat de archiefkelder begin oktober 2014 gereed is.

De nieuwe archiefkelder kan circa 2.800 strekkende meter archief bergen. Samen met de huidige archiefruimte komt dit neer op een capaciteit van ongeveer 3.200 strekkende meter archiefruimte.

Princebolwerk afgesloten

Werkzaamheden aan basisschool Willibrordus verloopt gestaag.

Op dinsdag 12 en woensdag 13 augustus 2014 wordt het Princebolwerk te Hulst afgesloten, en wel vanaf 6.00 uur op dinsdag tot en met 18.00 uur op woensdag.

Het afsluiten van het Princebolwerk vindt plaats in het kader van de bouwwerkzaamheden aan en rondom de St. Willibrordusschool aan het Princebolwerk 2. Op deze dagen worden prefab wanden aangevoerd. Dit gebeurt door middel van uitzonderlijk grote voertuigen. Hierdoor kan er enige verkeershinder ontstaan.

Willibrordusschool

In verband met hijs- en los werkzaamheden en het manoeuvreren van grote voertuigen is het Princebolwerk niet toegankelijk voor te parkeren. In verband met de veiligheid is het voor voetgangers en fietsers niet toegestaan in de buurt van de werkzaamheden te verblijven.

De werkzaamheden aan de basisschool loopt gestaag. Het voorste gedeelte van de school, de vleugel nabij het Princebolwerk, is gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Verder wordt een gedeelte van de basisschool gerenoveerd.

Medio oktober 2014 wordt de basisschool opgeleverd.

Kaartverkoop rommelmarkt

Rommelmarkt op beide dagen tijdens de Hulster Vestingdagen.

Op zaterdag 30 augustus en zondag 31 augustus 2014 zijn het weer Hulster Vestingdagen. De hele binnenstad van Hulst staat dan bol van de activiteiten en festiviteiten.

rommelmarkt

Ook dit jaar wordt op beiden dagen op het ’s-Gravenhofplein de traditionele rommelmarkt georganiseerd. De deelname aan deze rommelmarkt is beperkt tot de inwoners van de gemeente Hulst. Zij kunnen hiervoor op voorhand een deelnamebewijs kopen. Bovendien mogen uitsluitend particulieren tweedehands spullen verkopen. Bedrijfsmatige verkoop is niet toegestaan.

De kaarten worden verkocht op zaterdag 23 augustus 2014 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst en wel in de voormiddag van 8.00 tot 12.00 uur.

Een deelnamebewijs kost € 7,50, Daarmee mag één standplaats (= parkeervak) worden ingenomen. De deelnamebewijzen zijn genummerd. Het nummer refereert naar het toegewezen vak op het ’s-Gravenhofplein. Per gezin wordt slechts één deelnamebewijs verstrekt: òf voor zaterdag òf voor zondag.

Start verkoop Residentie Gravenhof in Hulst

 

Haulez Vastgoed verkoopt Residentie Gravenhof in Hulst.

12 prachtige appartementen, 2 stadswoningen en 661m2 aan commerciële ruimte in het centrum van Hulst (Nieuwe Bierkaai/Vismarkt/Frans van Waesberghestraat). Eigen parkeerplaatsen en berging zijn in de ondergronds parkeergarage aanwezig.

Al nieuwsgierig geworden? De voorverkoop is gestart en alle beschikbare info is op het kantoor van Haulez Vastgoed beschikbaar.

Wenst u meer informatie te ontvangen?
Bel naar: 0114-630893 (vanuit het buitenland 0031-114-630893) of
Mail naar: info@haulezvastgoed.nl

Omstreeks half augustus zijn de brochures gedrukt en zullen alle panden op de site www.haulezvastgoed.nl worden aangemeld.

Verkeersmaatregelen Vestingdagen

Tijdens Vestingdagen is binnenstad Hulst afgesloten.

Op zaterdag 30 augustus en zondag 31 augustus 2014 zijn het weer Hulster Vestingdagen. Dit jaar worden bovendien ook de Nederlandse Vestingsdagen in Hulst gevierd. Het programma kunt u vinden op http://www.hulstvestingstad.nl

Vestingdagen

Binnenstad afgesloten
Zowel op zaterdag 30 augustus als zondag 31 augustus is de Hulster binnenstad voor het verkeer afgesloten. De wegen die worden afgesloten zijn: Stationsweg, Gentsestraat, Grote Markt, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Grote Bagijnestraat, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Cornelis de Vosplein, Houtmarkt, Steenstraat, Overdamstraat, Vismarkt, Bierkaaistraat, Walmolenstraat, ’s-Gravenhofplein, Frans van Waesberghestraat en Minderbroedersstraat.
Deze zijn op zaterdag 30 augustus en zondag 31 augustus steeds vanaf 10.00 tot 19.00 uur afgesloten.

Daarnaast zijn een aantal straten ook op zaterdagavond 30 augustus 2014 vanaf 19.00 tot 21.00 uur afgesloten. Dit zijn het Cornelis de Vosplein, de Houtmarkt, de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, de Steenstraat en de Grote Bagijnestraat (deels). Tijdens de afsluiting van de binnenstad wordt in de Tuinstraat en de Kreupelstraat het éénrichtingsverkeer omgedraaid.

De Grote Markt is al op vrijdag 29 augustus 2014 vanaf 8.00 uur afgesloten en deze blijft afgesloten tot zondagavond 31 augustus 2014 om 19.00 uur.
Het ’s-Gravenhofplein is op beide dagen afgesloten vanaf 03.00 uur tot 18.00 uur.

In de afgesloten straten geldt verder een parkeerverbod en is een wegsleepregeling van kracht. Tijdens de afsluiting van de binnenstad is er in en om het centrum van Hulst een omleidingsroute van kracht.

Bewoners
Het Havenfort, het Oranjebolwerk en het Princebolwerk zullen worden gereserveerd voor het parkeren van voertuigen van de bewoners van de binnenstad en de deelnemers aan de Hulster Vestingdagen. Bewoners kunnen op beide dagen hun auto kosteloos parkeren op het Havenfort (voorbij het bruggetje) met een geldige parkeervergunning of een speciale pas. Deze kunnen zij aanvragen bij de afdeling Vergunningen op tel. 0114-389273. Bewoners die tijdens het evenement in de binnenstad moeten zijn, kunnen – op vertoon van een geldige parkeervergunning of hierboven genoemde pas – terecht via de Dubbele Poort – Godsplein – Moervaartstraat – Nieuweweg of via de Graauwse Poort – Schuttershof – Grote Bagijnestraat – Kreupelstraat – Tuinstraat – Paardenmarkt. De binnenstad kan via de Dubbele Poort of de Graauwse Poort weer worden verlaten.

Eneco Tour door gemeente Hulst

Op maandag 11 augustus 2014 rijden de renners van de Eneco Tour door de gemeente Hulst.

De Eneco Tour, een internationale wielwedstrijd met de beste profteams ter wereld, komt weer naar Hulst.
20130814_enecotour_FDF677D543176876C1257BC7005F64B2_1
Op maandag 11 augustus 2014 wordt de eerste etappe gereden van de Eneco Tour, editie 2014. De openingsrit is een rit van zo’n 180 km. Er wordt gestart in Terneuzen, waarna de tocht de renners in diverse lussen door de provincie Zeeland leidt. In de tweede helft van de middag rijden de renners door een groot deel van de gemeente Hulst. De finish vindt plaats aan het eind van de middag in Terneuzen.

Omstreeks half drie zullen de renners de gemeente Hulst inrijden via de Provinciale weg bij Stoppeldijkveer. De renners rijden vervolgens het volgende parcours af in onze gemeente:
Provincialeweg – Hulsterweg – Hof te Zandeplein – Eeckseweg – Parallelweg – President Rooseveltstraat – Lange Nieuwstraat – Duivenhoekseweg – Meloweg – Dorpsplein – Dorpsstraat – Zandbergsestraat – Zoutestraat – Koolstraat – Van der Maelstedeweg – Stationsplein – Absdaalseweg – Rijksweg 60 – De Verrekijker – Geslechtendijk – Hoofdstraat – Wilhelminastraat – Vylainlaan en Julianastraat.
De wielrenners zullen omstreeks half vier onze gemeente weer verlaten.

Een dergelijk evenement heeft uiteraard gevolgen voor het verkeer. Om alles in goede banen te leiden en om de veiligheid voor de renners, toeschouwers en inwoners te kunnen garanderen, worden er enkele verkeersmaatregelen genomen. Zo worden er onder andere op mogelijke knelpunten stopverboden ingesteld. Verkeer wordt ter plaatse op aanwijzing van verkeersregelaars omgeleid.

Infoavond bestemmingsplan Perkpolder

Op 5 juni 2014 is er een informatieavond over de herziening bestemmingsplan Perkpolder.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Perkpolder in 2008, zijn de verschillende partijen verder gegaan met de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling. Bij de verdere uitwerking van de plannen is gebleken dat het huidige bestemmingsplan Perkpolder niet alle gewenste ontwikkelingen toelaat. Het gaat onder meer om het uitbreiden van Camping Perkpolder, het mogelijk maken van het ontwerp voor de golfbaan inclusief de bijbehorende voorzieningen, flexibilisering van de bouwregels voor woningen in de westelijke Perkpolder en de mogelijkheid voor een horecagelegenheid ter vervanging van paviljoen De Perk. Daarnaast is het noodzakelijk om het bestemmingsplan Perkpolder op een onderdeel te repareren, vanwege een onthouding van goedkeuring door de Provincie Zeeland en afkeuring door de Raad van State.

Afbeelding

Op donderdag 5 juni 2014 vindt er een informatieavond plaats over de herziening van het bestemmingsplan Perkpolder. Tijdens deze avond kan men tussen 19.00 en 20.30 uur binnen lopen in het voormalig gemeentekantoor aan het Hof te Zandeplein 11 te Kloosterzande. Het plan kan er worden ingezien en er kunnen vragen worden gesteld. Ook is het deze avond mogelijk om mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan Perkpolder ligt daarnaast ook vanaf 29 mei tot en met 9 juli 2014 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Het plan is dan ook digitaal raadpleegbaar.

Gedurende de periode van 29 mei 2014 tot en met 9 juli 2014 kunnen omtrent het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen ook kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Men wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken op tel. 0114-389252.