Verkeershinder binnenstad Hulst.

Door rioolwerken eind oktober verkeershinder in Hulster binnenstad.

In een gedeelte van de Hulster binnenstad wordt in de tweede helft van de maand oktober 2014 een rioolrenovatie uitgevoerd. Dit zorgt voor verkeershinder.

De renovatie van het riool vindt plaats in:

- Gentestraat (vanaf de Frans van Waesberghestraat tot en met Grote Markt)

- Cornelis de Vosplein

- Grote Markt (noordelijke en westelijke rijbaan)

- Lange Bellingstraat (vanaf de Grote Markt tot aan de Korenmarkt).

camera-inspectie-ab-riool

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het reinigingen van het riool en het opmeten van de rioolaansluitingen, vinden plaats vanaf dinsdag 21 oktober 2014. De renovatie zelf gebeurt in de periode van maandag 27 oktober tot en met donderdag 30 oktober 2014. Bij deze werkzaamheden wordt gewerkt met een zogenaamde kousmethode. Deze methode is gekozen om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen deels overdag en deels ’s-nachts plaatsvinden. In verband met de werkzaamheden wordt op woensdag 22 oktober, dinsdag 28 oktober en woensdag 29 oktober 2014 de Gentsestraat (vanaf de Frans van Waesberghestraat tot Grote Markt ) afgesloten vanaf 18.00 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur.

Tijdens deze avond- en nachtafsluiting wordt het verkeer ter plaatse omgeleid via de Graauwse Poort en Dubbele Poort. Voor het vrachtverkeer is de binnenstad van Hulst dan niet bereikbaar.  Voor de genoemde werkzaamheden is droog weer noodzakelijk. Bij regenval moet het werk worden uitgesteld. In dat geval volgt een nieuwe planning.

De bewoners van de betreffende straten worden via een brief nog nader geïnformeerd.

Zeeuwse brandweer bijeen in Hulst.

Tiende editie onderlinge vaardigheidstoetsen.

Op zaterdag 11 oktober 2014 ontvangt brandweerpost Hulst collega’s uit heel Zeeland voor de Onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets.

Brandweer-Hulst-Maas-Hagoort-Lampen-2

Tijdens deze wedstrijd worden de vaardigheden van de deelnemers getoetst. Aan het eind van de dag wordt de winnaar bekend gemaakt. In de tiende editie van dit jaarlijks evenement laten 26 ploegen hun vaardigheden zien. Exacte locatie en de scenario’s worden vooraf geheim gehouden, maar bezoekers en supporters zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de brandweerkazerne Hulst, aan de Globe 2. De wedstrijden vinden plaats tussen 8.00 en 15.45 uur. Om 19.00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt en reikt burgemeester Mulder van Hulst de prijzen uit.

Deelname aan de vaardigheidstoetsen is vrijwillig, maar er is altijd grote belangstelling voor. Voor iedere toets bedenkt de organiserende post een ander realistisch scenario. De deelnemende brandweerposten laten hun kennis en kunde zien aan een jury. Zo kan er binnenbrandbestrijding, een case met een slachtoffer dat bekneld is geraakt, of bijvoorbeeld een oefening met gevaarlijke stoffen geoefend worden. Voor de deelnemers levert de toets leermomenten op die in de dagelijkse praktijk van nut zijn.

Informatiebijeenkomst Energiebesparing

Informatiebijeenkomst voor ondernemers over energiebesparing.

Op woensdag 8 oktober 2014 kunnen ondernemers een informatiebijeenkomst bijwonen over energiebesparing in het stadhuis te Hulst. Inloop vanaf 19.30 uur.

groene-energieInvesteren in ‘groen’ levert geld op. Waarom zou je het dan niet doen? Samen met de ondernemers de gemeente Hulst koploper maken in duurzaamheid, door een duurzaam energieprogramma voor bedrijven: een Green Deal voor Hulst. Als millenniumgemeente spant Hulst zich in voor een duurzame leefomgeving.

De Green Deal bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Besparing in kaart brengen met een energiescan
Stap 2: Energiebesparing toepassen
Stap 3: Zelf energie opwekken

Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de energiescan en advies over energiebesparing. Verduurzamen van energiegebruik is maatwerk. Voor elke ondernemer gelden andere omstandigheden en vergt het dus een specifieke aanpak. Een fiscalist legt de financiële aspecten uit van investeringen in energiebesparing en –opwekking en hoe, aan de hand van een rekenvoorbeeld, de terugverdientijd wordt ingekort door gebruik te maken van fiscale voordelen. Investeren in groen, levert dus geld op. Ook wordt informatie gegeven over subsidiemogelijkheden.

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis. Graag wel vooraf aanmelden via http://www.maakdeswitch.nl/agenda

Natuurspeeltuin in bos tussen Rijksweg en La Traviata.

Komende weken wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe speeltuin in Sint Jansteen. Het wordt een zogenaamde natuurspeeltuin in Sint Jansteen. Deze komt in het bos tussen de Rijksweg en La Traviata. Tussen de bomen komt een kabelbaan, fietscrossbaan en enkele klim-klautertoestellen. De inrichting krijgt een natuurlijk karakter.

Speeltuinsintjansteen

Naast de aanleg van de natuurspeeltuin worden ook de bestaande speelterreintjes herschikt. Afhankelijk van het gebruik worden enkele locaties opgewaardeerd en enkele locaties omgevormd naar informele ontmoetingsplaatsen.

De plannen met betrekking tot de speelterreintjes zijn samen met de Dorpsraad Sint Jansteen uitgewerkt.

Archiefkelder in aanbouw

Archiefkelder in oktober 2014 gereed.

Naast het stadhuis wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van een nieuwe archiefruimte. Deze wordt gebouwd omdat de archiefstukken vooralsnog bewaard werden op wel zes verschillende locaties. En geen van deze locaties voldoen aan de huidige eisen van het Ministerie voor het opslaan van archiefstukken.

archiefruimte

Deze nieuwe archiefkelder wordt gerealiseerd naast het stadhuis onder de parkeervakken en de weg in Baudeloo. Bouwbedrijf van Driessche en de Koster heeft de werkzaamheden boven de grond inmiddels afgerond. Het betonwerk is gereed evenals het straatwerk. In het najaar wordt de beplanting aangebracht.

Momenteel staat er binnen in de archiefkelder een droger om het vocht uit de ruimte te halen. Na de vakantie wordt gestart met de afbouw. Dit houdt in het aanleggen van de luchtbehandelingskanalen, het aansluiten van de luchtbehandelingsapparatuur en de verdere mechanische- en elektrische installaties worden aangelegd. Naast deze werkzaamheden moet er binnenin nog bouwkundig diverse werkzaamheden worden verricht.

De verwachting is dat de archiefkelder begin oktober 2014 gereed is.

De nieuwe archiefkelder kan circa 2.800 strekkende meter archief bergen. Samen met de huidige archiefruimte komt dit neer op een capaciteit van ongeveer 3.200 strekkende meter archiefruimte.

Princebolwerk afgesloten

Werkzaamheden aan basisschool Willibrordus verloopt gestaag.

Op dinsdag 12 en woensdag 13 augustus 2014 wordt het Princebolwerk te Hulst afgesloten, en wel vanaf 6.00 uur op dinsdag tot en met 18.00 uur op woensdag.

Het afsluiten van het Princebolwerk vindt plaats in het kader van de bouwwerkzaamheden aan en rondom de St. Willibrordusschool aan het Princebolwerk 2. Op deze dagen worden prefab wanden aangevoerd. Dit gebeurt door middel van uitzonderlijk grote voertuigen. Hierdoor kan er enige verkeershinder ontstaan.

Willibrordusschool

In verband met hijs- en los werkzaamheden en het manoeuvreren van grote voertuigen is het Princebolwerk niet toegankelijk voor te parkeren. In verband met de veiligheid is het voor voetgangers en fietsers niet toegestaan in de buurt van de werkzaamheden te verblijven.

De werkzaamheden aan de basisschool loopt gestaag. Het voorste gedeelte van de school, de vleugel nabij het Princebolwerk, is gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Verder wordt een gedeelte van de basisschool gerenoveerd.

Medio oktober 2014 wordt de basisschool opgeleverd.