Deel gemeentelijke archieven tijdelijk niet beschikbaar

Archieven uit de jaren 1815-1970 tijdens bouwwerkzaamheden niet beschikbaar.

Bij het stadhuis te Hulst wordt momenteel extra archiefruimte gerealiseerd onder de parkeervakken aan Baudeloo naast het stadhuis. In verband met de bouw van deze nieuwe archiefbewaarplaats bij het stadhuis en de verbouwing van de bestaande archiefbewaarplaats, is een deel van de gemeentelijke archieven elders opgeslagen.
Afbeelding
Het gaat om de archieven over de jaren 1815-1970 van de voormalige gemeenten Clinge, Graauw, Hulst en Sint Jansteen. Deze archieven zijn voor de duur van de bouwwerkzaamheden niet voor het publiek toegankelijk. Een uitzondering hierop zijn de notulen (1815-1970) van vergaderingen van colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden zeven maanden in beslag en zijn vervolgens twee maanden nodig om de nieuwe archiefbewaarplaats gebruiksklaar te maken. Het duurt zeker tot
1 januari 2015 voordat bovengenoemde gemeentelijke archieven weer beschikbaar zijn voor het publiek.

De gemeentelijke archiefdienst blijft uiteraard al deze maanden geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur voor iedereen die onderzoek wil doen en/of de overige archieven en verzamelingen wil raadplegen.

Rioolwerken Sint Jansteen

Gedeelten Hemelstraat en Hoofdstraat gaan op de schop.

In de Hemelstraat en de Hoofdstraat te Sint Jansteen moet de riolering deels worden vernieuwd. Het gaat om het gedeelte van de Hemelstraat gelegen tussen de Prins Hendrikstraat en de Oude Galgenstraat én om het gedeelte van de Hoofdstraat gelegen tussen de Oude Galgenstraat en de Geslechtendijk. Deze gedeelten worden na vernieuwing van de riolering ook heringericht. Ook het gedeelte van de Hemelstraat, gelegen tussen de Prins Hendrikstraat en Tragel wordt heringericht. In dit gedeelte werd in 2011 de riolering reeds vernieuwd.
Afbeelding
De werkzaamheden vinden plaats in de maanden maart tot en met juli 2014. Het wordt uitgevoerd in vier fasen. Dit is om overlast te beperken. Er wordt steeds maar een beperkt weggedeelte afgesloten voor het verkeer. Er wordt pas met een volgende fase gestart als de voorgaande fase voor het bestemmingsverkeer weer bereikbaar is. Via het trottoir zijn de woningen overigens altijd bereikbaar.

Op woensdag 5 maart 2014 wordt in de Hemelstraat gestart met fase 1. Deze fase omvat het gedeelte van de Prins Hendrikstraat tot Hemelstraat huisnummer 3.
Een paar weken later wordt gestart met fase 2: het gedeelte van de Hemelstraat, gelegen tussen huisnummer 1 en de kruising met de Oude Galgenstraat.
In de tweede week van april is de Hoofdstraat (fase 3) aan de beurt. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Oude Galgenstraat en de Geslechtendijk.
De werkwijze in de eerste drie fasen is als volgt: Als eerste wordt de bestaande rijbaan verwijderd en wordt de nieuwe riolering aangebracht. Daarna worden de trottoirs vervangen en wordt de rijbaan voorzien van een puinverharding. Deze tijdelijke verharding blijft liggen tot fase 3 bijna gereed is. Daarna worden de nieuwe bestrating van fase 1 t/m 3 in één keer aangebracht. Er wordt daarbij gestart ter hoogte van de kruising met de Geslechtendijk. Als alles goed verloopt, is fase 1 t/m 3 eind juni 2014 gereed.

De werkzaamheden in de 4e fase omvatten het gedeelte van de Hemelstraat gelegen tussen de Prins Hendrikstraat en Tragel. Deze starten eind mei en zijn eind juli 2014 gereed.

Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden – zoals vorst of archeologische vondsten – er voor zorgen dat deze planning in de praktijk af kan wijken.

Alle groenvoorzieningen worden pas aangebracht na het groeiseizoen, dat wil zeggen in het najaar 2014.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de uitvoering omgeleid via de Geslechtendijk, De Verrekijker en Aïda.

Tegelijktijdig met de werkzaamheden aan de weg en de riolering voeren nutsbedrijven DELTA N.V. en KPN werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden beperken zich voornamelijk tot het trottoir. Dit kan tot extra overlast leiden. Het voordeel is echter dat door de gecombineerde uitvoering de totale tijd van de werkzaamheden aanzienlijk korter is.

Sleutels voor prinsen carnaval

Carnaval 2014 staat voor de deur.

Bij het begin van de carnavalsperiode is het gebruikelijk dat het gemeentebestuur de sleutels, die symbool staan voor het bestuur van de gemeente, overdraagt aan de verschillende prinsen carnaval. Tijdens carnaval heersen er in de gemeente Hulst 8 Prinsen Carnaval en 1 Prinses Carnaval. Dit jaar vindt de overhandiging van de sleutels plaats op vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2014.
Afbeelding
De Prinsen Carnaval van De Kloorianen, De Lamsoren, De Vogelpiek en De Djerken en de Prinses Carnaval van d’Ossekoppen krijgen hun sleutel op vrijdag 28 februari 2014 overhandigd door burgemeester Jan-Frans Mulder. Dit gebeurt in gemeenschapshuis Graauw om 20.00 uur.

De Prinsen Carnaval van De Kriekeputters, De Steense Ratten en De Kauter Mollen krijgen hun sleutels op zaterdag 1 maart 2014 uitgereikt. De sleuteloverhandiging gebeurt om 10.00 uur in Café Lazarus te Sint Jansteen. Ook de prins Carnaval van De Vossen krijgt zijn sleutel op zaterdag 1 maart 2014. Dat gebeurt op het bordes van het stadhuis te Hulst om 16.00 uur.

Belastingaanslag 31 maart op de mat.

Voor het eerst één gecombineerde aanslagbiljet voor gemeente en waterschapsbelastingen.

Voor het eerst valt de gecombineerde belastingaanslag op 31 maart 2014 bij alle huishoudens op de mat. Deze aanslag bestaat uit de waterschaps- en gemeentelijke belastingen. SaBeWa Zeeland verstuurt de aanslagbiljetten namens waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst. Op de envelop staat vermeld dat er een belastingaanslag inzit.
Afbeelding

In de envelop vindt men één aanslagbiljet waarop een totaalbedrag genoemd staat. Dit totaalbedrag bestaat uit een optelsom van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Op het biljet staat duidelijk aangegeven welke bedragen van het waterschap afkomstig zijn en welke van de gemeente.

Wie (nog) geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, vindt een machtigingskaart bij de aanslag. Inwoners die eerder al toestemming gaven voor een automatische incasso, hoeven niets te doen. De automatische incasso blijft gelden, ook voor de gecombineerde aanslag.

Wie kiest voor automatische incasso, betaalt het totale bedrag in negen termijnen. De afschrijving gebeurt aan het einde van de maand, van april tot en met december. Zo is eind 2014 het hele bedrag verrekend. Wie wil blijven betalen per acceptgiro kan dat als inwoner van de gemeente Hulst doen in vier termijnen.

Huishoudens die gekozen hebben voor betaling via automatische incasso, hoeven geen IBAN-nummer door te geven aan SaBeWa Zeeland. De omzetting naar het IBAN-nummer gebeurt automatisch.

Voor meer informatie kunt u terecht bij SaBeWa Zeeland bereikbaar op tel. 088-9995800.

Restauratiewerken ‘s-Landshuis van start.

Groot onderhoud om aanbouw te kunnen behouden.

Aan de voormalige paardenstalling achter ’s-Landshuis te Hulst zijn restauratiewerkzaamheden noodzakelijk. Het gebouw vertoont scheuren die nodig moeten worden gerepareerd.
Afbeelding

Het ’s-Landshuis gelegen aan de Steenstraat 37 te Hulst werd in de jaren 2003/2004 verbouwd en gedeeltelijk gerestaureerd. Tijdens deze werkzaamheden werd geconstateerd dat de achterbouw (de voormalige paardenstalling) grote scheuren vertoonde. Destijds is gekozen geen nader onderzoek uit te voeren en te kiezen voor een relatief eenvoudige reparatie door het dichtsmeren van de scheuren. De scheurvorming van de aanbouw is inmiddels zodanig toegenomen dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd om de aanbouw te kunnen behouden.

Op maandag 17 februari 2014 gaan de werkzaamheden aan de achtergevel van start. De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het verstevigen van de fundering door middel van het injecteren van de ondergrond. Vervolgens wordt verder gegaan met het herstel van de scheurvorming en het repareren van de riolering. Hiervoor is een bedrag van 215.000 euro nodig. De Provincie Zeeland verleent in deze een subsidie van 125.000 euro. De werkzaamheden duren tot eind mei 2014. Uiteraard spelen de weersomstandigheden hierbij een rol. 

Inwoneraantal gemeente Hulst daalt.

Het inwoneraantal van de gemeente Hulst is gedurende het jaar 2013 gedaald.

In totaal telt de gemeente 104 inwoners minder dan een jaar geleden. Dit is met name toe te schrijven aan het feit dat er veel minder kinderen werden geboren dan dat er mensen overleden. Het aantal vertrekkende inwoners en het aantal nieuwkomers is nagenoeg gelijk.
Afbeelding
De gemeente Hulst telt momenteel 27.410 inwoners, waarvan 13.672 mannen en 13.738 vrouwen. Op 1 januari 2013 was het totaal aantal inwoners 27.514.

Er werden dit jaar 168 pasgeborenen geregistreerd in de gemeente Hulst, 73 jongetjes en 95 meisjes. In 2012 was dit bijna hetzelfde (164). Dit jaar overleden er 278 inwoners, 138 mannen en 140 vrouwen. Dat is iets meer dan in 2012 (260).

In 2013 vertrokken in totaal 954 inwoners uit de gemeente Hulst. Daarvan was er in 259 gevallen sprake van vertrek naar het buitenland. Dit jaar werden 960 nieuwe inwoners geregistreerd. Hiervan kwamen 403 personen vanuit het buitenland.

Per woonkern ziet het aantal inwoners er momenteel als volgt uit:

Clinge
2.408 inwoners, waarvan 1.237 mannen en 1.171 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 2.414 inwoners – daling met 6)

Graauw, incl. Paal en Zandberg
961 inwoners, waarvan 504 mannen en 457 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 980 inwoners – daling met 19)

Heikant
1.137 inwoners, waarvan 574 mannen en 563 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 1.138 inwoners – daling met 1)

Hengstdijk
517 inwoners, waarvan 276 mannen en 241 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 526 inwoners – daling met 9)

Hulst, incl. Absdale
10.710 inwoners, waarvan 5.155 mannen en 5.555 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 10.727 inwoners – daling met 17)

Kapellebrug
335 inwoners, waarvan 191 mannen en 144 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 329 inwoners – stijging met 6)

Kloosterzande
3.197 inwoners, waarvan 1.585 mannen en 1.612 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 3.185 inwoners – stijging met 12)

Kuitaart
109 inwoners, waarvan 56 mannen en 53 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 104 inwoners – stijging met 5)

Lamswaarde, incl. Kruispolder
783 inwoners, waarvan 408 mannen en 375 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 787 inwoners – daling met 4)

Nieuw Namen, incl. Emmadorp
1.038 inwoners, waarvan 517 mannen en 521 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 1.047 inwoners – daling met 9)

Ossenisse incl. buitengebied Ossenisse
315 inwoners, waarvan 168 mannen en 147 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 322 inwoners – daling met 7)

Sint Jansteen
3.124 inwoners, waarvan 1.568 mannen en 1.556 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 3.158 inwoners – daling met 34)

Terhole
501 inwoners, waarvan 256 mannen en 245 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 504 inwoners – daling met 3)

Vogelwaarde
2.106 inwoners, waarvan 1.094 mannen en 1.012 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 2.129 inwoners – daling met 23)

Walsoorden
169 inwoners, waarvan 83 mannen en 86 vrouwen
(d.d. 1 januari 2013: 164 inwoners – stijging met 5)

Blok: NHG-grens gaat terug naar normaal

De grens van de Nationale Hypotheekgarantie wordt de komende jaren verder verlaagd. Die grens bedraagt nu nog 290.000 euro (koopsom en bijkomende kosten), maar gaat volgend jaar juli verder omlaag naar 265.000 euro. Is deze verlaging niet schadelijk voor de woningmarkt?

Image

Minister Stef Blok (Wonen) in het NVMagazine: “De NHG gaat terug naar normaal. De NHG was tot de crisis gebaseerd op de gemiddelde huizenprijs. In 2009 is als stimulans voor de huizenmarkt de NHG-grens verhoogd naar drieënhalve ton. Het gevolg was dat ongeveer 80 procent van de huizen onder NHG kwam. We zijn met z’n allen tot de conclusie gekomen dat die maatregel niet de impuls heeft gegeven, die we gehoopt hadden. De Nederlandse overheid staat ook te veel garant. Dat hebben het IMF en de Europese Unie ook geconstateerd. We willen terug naar de oorspronkelijke situatie, via een rustig afbouwtraject.” Ook de verlaging van de loan to value ratio (de verhouding tussen hypotheek en de waarde van de woning) naar op termijn 100 procent beschouwt Blok als een terugkeer naar een gezonde situatie. “Huizenkopers moeten in de toekomst spaargeld meenemen om de kosten koper te bekostigen. Daar is niets mis mee.”

Hypotheekrenteaftrek

Een belangrijke verandering volgend jaar is dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximale percentage van de aftrek verlaagd van 52 procent naar 38 procent. Dit gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procentpunt. In ruil komt er een belastingteruggave. Dat dit onder het bewind van Stef Blok gaat plaatsvinden, is opvallend. In de zomer van 2010 richtte hij als VVD-campagneleider nog een website op, ter bescherming van de hypotheekrenteaftrek. Het was toen een speerpunt van de liberalen. “Nederland is een coalitieland. Je moet tot zaken komen en dat lukt niet, als iedereen zijn eigen verkiezingprogramma blijft voorlezen. Een regeerakkoord bevat altijd zuur en zoet voor beide partijen. De slechtste keuze die je kunt maken, als je met elkaar gaat regeren, is dat we allebei niets doen. Dan loopt het land vast”, zegt Blok.

Maatwerk voor zzp’ers

Een belangrijk thema van de NVM is dat hypotheekverstrekkers meer maatwerk leveren aan mensen met een onregelmatig inkomen, zoals zzp’ers. Als banken op dit punt weer wat scheutiger worden, zorgt dat volgens de NVM voor een betere doorstroming. Blok vindt echter dat er op dit punt al openingen zijn gecreëerd. “We hebben, ook begin dit jaar, meer ruimte geboden voor mensen met goede inkomensperspectieven. De klacht, die ik het meeste hoorde, ging over de net afgestudeerde tandarts met zicht op een hoger inkomen, maar die met zijn begininkomen geen of een heel klein huis kan kopen. Daar hebben we ruimte gecreëerd. Banken waren natuurlijk jarenlang te scheutig. Het was niet gezond. Je kon 125 procent van de waarde van je huis lenen. Ik vind het niet gek dat er nu voorzichtiger wordt gehandeld. We hebben in de NHG een goede methode om de zwakkere op de woningmarkt te helpen.”

Blok voelt weinig voor het idee van de NVM om ook in krimpgebieden meer maatwerk op het gebied van hypotheekverstrekking toe te passen. “Of je nou in Amsterdam of in Appelscha een huis koopt, je kunt binnen de NHG-grenzen, zeker in krimpgebieden, een behoorlijk huis kopen. Dan wordt de rente gebaseerd op de NHG. Dus in die zin zorgen we er ook met die overheidsregeling voor dat die verschillen niet oplopen.”