Gemeentegids 2015 is beschikbaar.

De gemeentegids 2015 is beschikbaar. Deze wordt niet langer huis-aan-huis verspreid. Geïnteresseerden kunnen de gids ophalen in de gemeentewinkel, aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ook kunt kan men voor een gemeentegids terecht in de diverse dorps- en gemeenschapshuizen en in de bibliotheek te Hulst. Daar zijn ook gemeentegidsen voorhanden. Ook in de verzorgingshuizen zijn gidsen beschikbaar.
Mocht men een gemeentegids toegestuurd willen krijgen, dan kan dit worden doorgegeven aan de uitgever van de gemeentegids FMR Producties op tel. 0223-661425. Zij zorgen er dan voor dat de gids wordt gestuurd.

Aan het Inwonerpanel Hulst werd begin juni 2014 een onderzoek voorgelegd over de gemeentegids. In het onderzoek werden vragen gesteld over enerzijds de papieren gemeentegids en anderzijds de digitale gemeentegids (Digi-gids). Het onderzoek werd gedaan om te kunnen beoordelen of de gemeentegids nog steeds aan de wensen en behoeften van de inwoners voldoet. De resultaten van dit onderzoek hebben onder andere geleid tot een gewijzigde verspreiding van de gemeentegids.

Naast de papieren gemeentegids is er nu ook een E-gids ter vervanging van de Digi-gids. De E-gids is meer interactief dan de Digi-gids; biedt ruimere mogelijkheden. De E-gids is – net als de Digi-gids te vinden zijn op de gemeentelijke website.

Voor vragen over de inhoud van de gemeentegids kan men contact opnemen met de gemeente Hulst via communicatie@gemeentehulst.nl of tel. 14 0114. Voor vragen over advertentieruimte in de gemeentegids kan contact worden opgenomen met FMR Producties op tel. 0223-661425.

De enige echte gemeentegids
De gemeentegids van Hulst wordt uitgegeven door FMR Producties uit Den Helder. Mochten ondernemers worden benaderd door een ander bedrijf, dan weet men dat er geen sprake is van een samenwerking met de gemeente Hulst en dat het bedrijf de gids op eigen initiatief uitgeeft.

Werken ‘s-Gravenstraat Clinge

Stand van zaken van de rioolwerken.

De rioleringswerkzaamheden in het gedeelte van de ’s-Gravenstraat, gelegen tussen de Grensstraat en de grens zijn afgerond. Eveneens zijn de werkzaamheden aan de trottoirs in deze straat afgerond.  Momenteel wordt er in de ’s-Gravenstraat gewerkt aan de bestrating van de rijbaan.

GravenstraatOp woensdag 10 december 2014 moeten nog wel een aantal afrondende werkzaamheden plaatsvinden aan de riolering op de kruising ’s-Gravenstraat / Polenstraat / Bisschoppendreef. Hierdoor is er op die dag geen verkeer mogelijk tussen de Polenstraat en de ’s-Gravenstraat en de Bisschoppendreef en de ’s-Gravenstraat.

Mocht het weer tegenzitten op woensdag 10 december 2014 dan bestaat de kans dat de werkzaamheden doorschuiven naar donderdag 11 december 2014.

Naar verwachting is het werk in de ’s-Gravenstraat – als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien – eind februari 2015 klaar.

Als afronding van dit project wordt begin 2015 nog de Teerlingstraat onder handen genomen.

Afvalinzameling verandert – inzamelschema

In 2015 verandert voor veel adressen in de gemeente Hulst de dag van inzameling.

Met ingang van 5 januari 2015 verandert voor circa de helft van de adressen in de gemeente Hulst de dag waarop het afval wordt ingezameld. Daarnaast verandert er ook wat voor het soort afval dat wordt ingezameld. Het restafval (grijs) en GFT-afval (groen) wordt beurtelings ingezameld. De ene afval soort wordt in de even weken ingezameld en de andere in de oneven weken. Bij heel wat adressen gaat dit vanaf 5 januari andersom zijn.

hero-1

De ZRD bezorgt deze week bij alle adressen waar een wijziging aan de orde is een brief. Hierin staat op welke dag het afval vanaf 5 januari 2015 wordt ingezameld op het betreffende adres. Daarnaast wordt vermeld welke afvalstroom in de even dan wel oneven weken wordt ingezameld.

Onderstaand inzamelschema laat zien op welke dag vanaf 5 januari 2015 het afval in de verschillende dorpen cq. wijken wordt ingezameld en welke afvalstroom in welke week (even/oneven) wordt ingezameld:

Maandag (restafval in even weken / GFT-afval in oneven weken)

– Hulst:

 Tivoli

– Dullaert, inclusief de Casembrootweg en ged. Zandstraat tot voetbalvelden

– Vogelbuurt + Steensedijk

– Hooghuis

– Statie

– Tol

– Absdaalseweg (vanaf rotonde tot Steensedijk)

– Groote Kreek

– Terhole

Dinsdag (restafval in even weken / GFT-afval in oneven weken)

· Hulst:

– Binnenstad

– Glacisweg

– Carmelweg tot Schuddebeurs

– Nieuw Hulst

– Moerschans

– Linie

– Zoutestraat

– Zeildijk

– Absdale, inclusief gebied begrensd door Groot Eiland, Hogeweg, Plattendijk, Riet- en Wulfsdijkweg, Axelsestraat, Groenstraat, Heuvelstraat, Oud Ferdinandusdijk, Mulderstraat, Polderstraat, Absdaalseweg (vanaf nr. 68) en Stellestraat.

Woensdag (restafval in even weken / GFT-afval in oneven weken)

– Hulst:

– Hogeweg volledig;

– Componistenbuurt

– Zoetevaart

– Wittebrug

– Sint Jansteen

– Heikant

Donderdag (restafval in oneven weken / GFT-afval in even weken)

· Clinge, inclusief Woestijnestraat

· Graauw

· Zandberg, inclusief Zandbergsestraat

· Paal, inclusief Paalseweg

· Nieuw Namen

· Kapellebrug

· Lamswaarde

· Kuitaart

· Kruispolder

 

Vrijdag (restafval in oneven weken / GFT-afval in even weken)

·         Kloosterzande inclusief Kwikstraat, Lange Nieuwstraat, Scheldeweg, Zeedijk, Hulsterweg ter hoogte van Baudeloodijk tot Waterstraat;

·         Walsoorden, inclusief Mariadijk tot Perkpolder

·         Vogelwaarde, inclusief Rapenburg en Rechtepad

·         Hengstdijk inclusief Hengstdijkse Kerkstraat, Sint Josephstraat en Karnemelkstraat Ossenisse

 

Buitengebied

In het buitengebied worden het GFT-afval en het restafval gelijktijdig opgehaald door een inzamelauto welke is voorzien van twee afzonderlijke compartimenten. Het afval wordt in de even weken ingezameld op donderdag en vrijdag. De inzameling in het buitengebied – inclusief Emmadorp, Kruispolderhaven (met uitzondering van Lange Nieuwstraat, Scheldeweg, Zeedijk), Noordstraat en Zeedorp – vindt als volgt plaats:

• Donderdag: het buitengebied ten oosten van de N689 en de N290.

• Vrijdag: het buitengebied ten westen van de N689 en de N290.

 

Voor vragen over de wijzigingen kan men terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

Onderhoud Molens

Aan de molen in Kloosterzande en in Hulst worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De gemeente Hulst heeft twee molens in eigendom, te weten de open standerdmolen aan de Groenendijk te Kloosterzande en de korenmolen op de stadswal te Hulst. De derde molen in de gemeente, die op Kuitaart, is in particuliere handen.

Jaarlijks worden de molen geïnspecteerd door de Monumentenwacht Zeeland. Uit de inspectierapporten bleek dat op korte termijn ingrijpende onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan de molen te Hulst en Kloosterzande.

Bij de molen op de Groenendijk moeten een aantal draagbalken middels kunsthars worden versterkt. Verder wordt de voorzijde van de kap voorzien van luiken en moet het maalwerk aan de binnenzijde worden nagelopen.

=

De korenmolen in Hulst dient te worden voorzien van een drietal nieuwe stabiliseringsschoren. Deze zijn door de weersinvloeden dermate ingerot, dat vervanging noodzakelijk is. Ook wordt de wieken-as en de vang(rem) afgesteld en waar nodig voorzien van een nieuwe bekleding.

Omdat het specialistisch werk betreft, wordt het uitgevoerd door een molenmakersbedrijf. Als het weer het toelaat wordt het werk nog dit jaar uitgevoerd. Een en ander kost in totaal circa 27.000 euro.

Verkeershinder binnenstad Hulst.

Door rioolwerken eind oktober verkeershinder in Hulster binnenstad.

In een gedeelte van de Hulster binnenstad wordt in de tweede helft van de maand oktober 2014 een rioolrenovatie uitgevoerd. Dit zorgt voor verkeershinder.

De renovatie van het riool vindt plaats in:

– Gentestraat (vanaf de Frans van Waesberghestraat tot en met Grote Markt)

– Cornelis de Vosplein

– Grote Markt (noordelijke en westelijke rijbaan)

– Lange Bellingstraat (vanaf de Grote Markt tot aan de Korenmarkt).

camera-inspectie-ab-riool

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het reinigingen van het riool en het opmeten van de rioolaansluitingen, vinden plaats vanaf dinsdag 21 oktober 2014. De renovatie zelf gebeurt in de periode van maandag 27 oktober tot en met donderdag 30 oktober 2014. Bij deze werkzaamheden wordt gewerkt met een zogenaamde kousmethode. Deze methode is gekozen om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen deels overdag en deels ’s-nachts plaatsvinden. In verband met de werkzaamheden wordt op woensdag 22 oktober, dinsdag 28 oktober en woensdag 29 oktober 2014 de Gentsestraat (vanaf de Frans van Waesberghestraat tot Grote Markt ) afgesloten vanaf 18.00 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur.

Tijdens deze avond- en nachtafsluiting wordt het verkeer ter plaatse omgeleid via de Graauwse Poort en Dubbele Poort. Voor het vrachtverkeer is de binnenstad van Hulst dan niet bereikbaar.  Voor de genoemde werkzaamheden is droog weer noodzakelijk. Bij regenval moet het werk worden uitgesteld. In dat geval volgt een nieuwe planning.

De bewoners van de betreffende straten worden via een brief nog nader geïnformeerd.

Zeeuwse brandweer bijeen in Hulst.

Tiende editie onderlinge vaardigheidstoetsen.

Op zaterdag 11 oktober 2014 ontvangt brandweerpost Hulst collega’s uit heel Zeeland voor de Onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets.

Brandweer-Hulst-Maas-Hagoort-Lampen-2

Tijdens deze wedstrijd worden de vaardigheden van de deelnemers getoetst. Aan het eind van de dag wordt de winnaar bekend gemaakt. In de tiende editie van dit jaarlijks evenement laten 26 ploegen hun vaardigheden zien. Exacte locatie en de scenario’s worden vooraf geheim gehouden, maar bezoekers en supporters zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de brandweerkazerne Hulst, aan de Globe 2. De wedstrijden vinden plaats tussen 8.00 en 15.45 uur. Om 19.00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt en reikt burgemeester Mulder van Hulst de prijzen uit.

Deelname aan de vaardigheidstoetsen is vrijwillig, maar er is altijd grote belangstelling voor. Voor iedere toets bedenkt de organiserende post een ander realistisch scenario. De deelnemende brandweerposten laten hun kennis en kunde zien aan een jury. Zo kan er binnenbrandbestrijding, een case met een slachtoffer dat bekneld is geraakt, of bijvoorbeeld een oefening met gevaarlijke stoffen geoefend worden. Voor de deelnemers levert de toets leermomenten op die in de dagelijkse praktijk van nut zijn.